Gepubliceerd op: 01-09-2019

Zaterdag 21 september 2019 is de tweede rondrit van dit jaar!
Deze keer starten we in Uffelte bij chauffeursrestaurant “Frederikshaven”.
Tussen 9.45 / 10.15 uur is iedereen van harte welkom!!
We starten zoals gebruikelijk met koffie / thee met wat lekkers….

Om ongeveer 11.00 uur gaan we beginnen aan onze rondrit door het
mooie Drenthe / Friesland / Overijssel.
Aan het eind van de middag komen we terug in Uffelte, waar we gezellig
samen eten en de dag afsluiten!

De kosten voor deze dag zijn 15,00 euro per persoon.
(Maximaal 2 personen per lidmaatschap)

(Meerdere personen en niet leden: 25,- euro per persoon)

Aanmelding vooraf is noodzakelijk!
Dit kan alleen door voor 9 september de eigen bijdrage over te maken
op rekeningnummer NL80RABO0352704292 t.n.v. de V.V.V.N.N. te
Groningen, onder vermelding van naam en woonplaats en het aantal
personen dat gaat deelnemen.