Ledenprojecten

Overhandiging voorzittershamer

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het volgende bericht ontvangen van ons medelid  John Moesker

Overhandiging  Voorzittershamer

Op 30 Januari, j.l hield de club weer haar jaarlijkse ledenvergadering bij de “Klaver”in Niebert.

De ledenopkomst was zeer positief en alvorens de vergadering werd geopend

was er voor het bestuur nog een verrassing. Bij de vorige vergadering was het opgevallen  dat er geen voorzittershamer meer aanwezig was ..

Na aanleiding van deze ontdekking had de Hr. Fokke Terpstra een aangename verrassing voor de voorzitter.

Hoogstwaarschijnlijk is tijdens een beste borrel bij Fokke  het idee ontstaan om een nieuw voorzitters hamer te maken.

Hij scharrelde links en rechts wat materialen op ging druk aan de slag,wat tot gevolg had dat ,zoals te zien is op bijgaandefoto’s, er een pracht van een voorzitters hamer door hem  vervaardigd werd..

Een uniek exemplaar, dat geen enkele  oldtimer vereniging in haar bezit heeft.

De voorzitter liet dan ook blijken zeer verrast te zijn met deze creatieve vorm van inzet en zeer erkentelijk te zijn

dat er weer een voorzitterhamer op de tafel lag.

Na dit alles werd de vergadering geopend  en was het een leuke geslaagde middag.

John Moesker

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA