Nieuws

Oproep voor nieuwe bestuursleden!!

Oproep aan de leden

Bestuursleden gezocht!

A.s. ledenvergadering (26 januari 2019) staat evenals andere jaren de verkiezing van nieuwe bestuursleden op de agenda.

Dit keer treden Imke Oosterkamp en Piet Vriezema af. Zij stellen zich niet herkiesbaar.
Om gezondheidsredenen stopt ook Klaas v.d. Veen met zijn bestuurstaken.
De overige bestuursleden Seiko Zuidema, Hero Haak en Jack van Ginkel hebben aangegeven dat zij tevens willen stoppen met hun bestuurstaken.

Alle aftredende bestuursleden hebben te kennen gegeven dat zij nieuwe bestuursleden graag willen helpen hun (nieuwe) taak zo goed mogelijk op te kunnen pakken en uit te voeren.
Ook willen zij graag nog worden ingezet bij b.v. het uitzetten van ritten of andere activiteiten voor de vereniging.

Dit betekent dat we dringend op zoek zijn naar minimaal 4 nieuwe bestuursleden.

Aanmelden voor het zitting nemen in het bestuur kan door een mailbericht te sturen naar oosterkampen@ziggo.nl of door een brief te sturen naar het secretariaat.

P/a I. Oosterkamp Oostermoer 51 9406LG  Assen, of door te bellen met één van de bestuursleden.

Imke Oosterkamp 06 27254521. Piet Vriezema 06 797628. Hero Haak 06 53160582. Seiko Zuidema 06 37531277. Jack van Ginkel 0606 53206750

Wij hopen dat er veel aanmeldingen binnenkomen. I.v.m. de voortgang van de vereniging is het noodzakelijk dat zich minimaal 4 nieuwe bestuursleden aanmelden.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Imke Oosterkamp