Gepubliceerd op: 20-10-2023

Op 25 en 26 november 2023 vindt in de bloemenveilinghallen in Eelde de jaarlijkse
oldtimershow/beurs plaats.

We zijn ook dit jaar weer door de organisatie uitgenodigd om een mooie stand in te
richten met oldtimers van de leden.

Om mee te doen is aanmelding vooraf beslist noodzakelijk!

 Aanmelden het liefst per mail: b.devries4@chello.nl  evt. telefonisch: 06-28855111.

Bij opgave graag vermelden: naam, woonplaats, tel.nr. en soort vrachtwagen.

Omdat we zoveel mogelijk leden een plekje willen geven kunnen voornamelijk
trekkers en trucks geplaatst worden. Uitzondering zijn trekkers die met trailer één
geheel vormen, maar hoeveel van deze trekkers met trailer een plekje kunnen

krijgen is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de ruimte die beschikbaar
is gesteld. We kunnen rond de 20 oldtimers een plekje geven.
Mocht het zo zijn dat er veel meer dan 20 aanmeldingen binnenkomen dan zal er helaas
geloot moeten worden want vol is vol!!

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 13 november 2023.

 Bij evt. vragen kunnen jullie contact opnemen met Brant de Vries, tel. 06-53297040 of
Jan Westra, tel. 06-19212747.

 Als u een voertuig heeft aangemeld wordt er na 15 november contact met u opgenomen
hoe één en ander verder gaat verlopen.

 Inbreng van de voertuigen is op vrijdagmiddag 24 november van 16.30 uur tot
uiterlijk 19.00 uur.

Let op: Het is niet mogelijk om op zaterdagochtend nog auto’s te brengen…..