Gepubliceerd op: 16-07-2021

Beste leden / collega’s Oldtimer liefhebbers,

Zoals afgelopen voorjaar aangegeven in onze laatste mailing is de situatie m.b.t. het corona virus flink verbeterd. De meesten van u zullen gevaccineerd zijn en weer kunnen genieten van de vrijheid
die dat met zich meebrengt .

Vrijheid in doen en laten, we waren bijna vergeten hoe dat voelde. Weer op vakantie, op wat voor
manier dan ook en zelf je dag weer indelen zonder restricties van de regering.
Doen wat je graag wilt doen en weer bij elkaar komen als Oldtimer liefhebbers. Bijpraten over wat er allemaal gebeurd is. Een rit met elkaar rijden en genieten van het prachtige Nederland en misschien een stukje Duitsland. En natuurlijk onze prachtige oldtimers laten zien aan een ieder die dat mooi vindt.

Wij als bestuur zijn afgelopen woensdagavond 14 Juli weer voor het eerst bij elkaar geweest en hebben het wel en wee van het afgelopen jaar weer kunnen bespreken.
U zult begrijpen dat we daar redelijk snel klaar mee waren en we zijn uiteraard vooruit gaan kijken
wat de mogelijkheden voor het najaar zijn.

Op dit moment lopen de cijfers m.b.t. de corona weer snel de verkeerde kant op maar er wordt vanuit gegaan dat er ook weer snel een kentering de goede kant op zal volgen, maar het blijft onzeker.

Wij als bestuur hebben besloten ondanks de cijfers van dit moment toch een najaarsrit uit te gaan zetten en wel op zaterdag 18 september (datum vastgesteld op ledenvergadering januari 2020).
De noodzakelijke acties hiervoor zullen worden uitgevoerd en uiteraard wordt alles onder uitdrukkelijk voorbehoud opgezet.

De deadline / uiterste datum van beslissen of de rit doorgang kan vinden is zaterdag 4 september.

Wij als bestuur hebben er weer heel veel zin in om u allen weer te ontmoeten en er een prachtige
dag van te maken.
Wanneer u denkt ik geef mij gelijk op, is dat natuurlijk prima en prijkt uw naam bovenaan de lijst van deelnemers maar we hebben nog even de tijd en het zou voor ons als bestuur mooi zijn als wij voor
4 september weten met hoeveel Oldtimers en personen we rekening moeten houden.

Vooreerst voor diegenen die op vakantie gaan en natuurlijk de thuisblijvers een fijne tijd toegewenst, maar bovenal goede gezondheid voor iedereen.

Een hartelijke groet,

Het bestuur.