Berichten

Nieuws van het bestuur

Beste leden,

2020 zal de boeken ingaan als het jaar dat de V.V.V.N.N op de voorjaarsvergadering na geen enkele activiteit heeft kunnen en mogen organiseren.
Het corona virus heeft de hele wereld nog in de greep en voordat er een medicijn ontwikkeld is wat ons allemaal beschermen zal is in ieder geval 2020 voorbij.
Helaas moeten wij u als bestuur dan ook meedelen dat we het niet verantwoord vinden de najaarsrit en de bijeenkomst in Eelde door te laten gaan .
Enkelen van ons hebben in kleine groepjes tochten georganiseerd en zullen dit misschien nog doen maar als wij met 60 tot …. auto’s en rond de 100 personen bijeen zijn is niet verantwoord .
Ons aller gezondheid staat voorop.
Wij als bestuur zullen u via de site / mail op de hoogte houden mochten er ontwikkelingen / nieuws zijn en hopen in 2021 weer op de oude en vertrouwde manier tochten te mogen organiseren
en met elkaar te kunnen genieten van het samenzijn.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.