Evenementen

‘er op uit met de vvvnn……’

Aan de leden van de V.V.V.N.N.,

Zaterdag 28 april a.s. is de eerste rondrit van dit jaar in combinatie met ons clubweekend! Deze keer starten we in Assen bij het “Stoottroepenmuseum”.
Tussen 9.00 uur en 9.15 uur (niet eerder komen a.u.b.!!) gaat de poort van de kazerne in Assen aan de Balkenweg 3 voor ons open en kunnen we op het terrein parkeren. We drinken hier koffie/thee en bezoeken in groepen het museum.

Rond 11.00 uur vertrekken we voor het volgende onderdeel van de dag naar Stadskanaal. Bij de STAR krijgen we een interessante rondleiding en hebben we tevens onze middaglunch!

Rond 13.45 uur vertrekken we via een mooie route naar Gaarkeuken, waar we te gast zijn op het terrein van Henk Dijk! We gaan hier ’s avonds samen eten.

Het is voor alle leden mogelijk in Gaarkeuken te overnachten en ook 29 april aanwezig te zijn in het kader van het clubweekend. De tweede dag is o.a. incl. ontbijt en lunch etc.. Iedereen dient voor zijn/haar eigen overnachtingsmogelijkheid te zorgen.
(In overleg is het ook mogelijk in de accommodatie op het terrein te overnachten.)

Aanmelding vooraf is noodzakelijk!

U kunt intekenen voor één dag of voor het hele weekend.
De eigen bijdrage voor dag één is € 17,50 p.p. (kinderen €12,50 p.p.)
De eigen bijdrage voor beide dagen is € 25. (Kinderen € 15 voor beide dagen.)
Maximaal 2 volwassenen per lidmaatschap. (Meerdere personen/niet leden:
€ 35 per persoon voor dag één, voor beide dagen € 45,00 per persoon)

Aanmelden kan alléén door voor 10 april de eigen bijdrage over te maken op rekeningnummer NL80RABO0352704292  t.n.v. de V.V.V.N.N. te Groningen, onder vermelding van naam en woonplaats en het aantal personen en het aantal dagen dat u gaat deelnemen.

Let op: U moet aan het secretariaat de namen en adressen doorgeven van de  personen die mee gaan op dag 1. We moeten namelijk een deelnamelijst doorgeven aan defensie. (Zonder aanmelding is toegang tot de kazerne onmogelijk!!!)

Het belooft een prachtig weekend te worden!!

Het bestuur van de VVVNN