Berichten

Cancelen voorjaarsrit op zaterdag 4 april 2020

Beste leden,

In verband met het Corona virus zijn dit weekend de maatregelen in het hele land drastisch aangescherpt.
Om reden hiervan kan onze voorjaarsrit op zaterdag 4 april 2020 helaas niet doorgaan.
Het bestuur kan er op dit moment verder ook niets over zeggen en we zullen de situatie moeten afwachten hoe die zich gaat ontwikkelen.
Het is in het belang van iedereen dat dit virus zo snel mogelijk gestopt wordt en daarom begrijpelijk dat zulke forse maatregelen noodzakelijk zijn.

Het bestuur VVVNN