Berichten

Bericht bestuur

Beste leden,

Als bestuur van de VVVNN willen we weer even iets van ons laten horen. Want het is stil, stil en nog eens stil op allerlei gebieden. En zeker op ons aller hobby gebied, de mooie tochten en evenementen die normaal georganiseerd worden met onze Oldtimer vrachtauto’s.

We willen eerst nog even stilstaan bij het overlijden van 2 van onze leden, te weten dhr. Greijdanus uit Welsryp en dhr. Pikkert uit Hoogkerk.
Wij als vereniging willen de families condoleren met het verlies van hun dierbaren en veel sterkte toewensen.

Het corona virus heeft nog steeds een grote invloed op alles wat we mogen en niet mogen. Vooreerst de gezondheid natuurlijk. Enige ledenvan onze club zijn ook besmet en zeer ernstig ziek geweest maar gelukkig weer aan de beterende hand. Wij wensen jullie heel veel sterkte toe met het verdere herstel.

Vanaf begin maart 2020 heeft het virus ons al in de greep en onze voorjaarsrit kon toen in april niet doorgaan en uiteraard de andere evenementen ook niet. Er zijn destijds door veel leden de kosten voor die al betaald en dat geld staat natuurlijk nog op de bankrekening van de club.
Ondanks dat er geen ritten / evenementen georganiseerd zijn gaan sommige kosten die de club heeft gewoon door. Zoals bijv. enige lidmaatschappen en kosten voor internet en de website (welke een prachtige update heeft ondergaan).
Wij, als bestuur, stellen dan ook aan u voor om de contributie voor 2021 à € 35,00 normaal te voldoen. Diegenen die vorig jaar de bijdrage voor de voorjaarsrit betaald hebben kunnen dat bedrag in mindering brengen op het te betalen contributiebedrag.
Even als voorbeeld: u heeft vorig jaar voor 2 personen € 30,00 betaald dan kunt u dat bedrag in mindering brengen op de € 35,00 contributie voor 2021en betaald u € 5,00.

De vooruitzichten m.b.t. het corona vaccin lijken hoopvol. Afgelopen maandag vertelden Rutte en De Jong dat ergens in juli de meeste mensen gevaccineerd zullen zijn. Laten wij dat hopen en dan gloort er ergens in de verte de mogelijkheid om een najaarsrit te kunnen organiseren. Wij als bestuur zullen dan ook nauwlettend de zaak volgen en zodra de mogelijkheid er zal zijn u direct te informeren.

Vooreerst wensen wij u veel gezondheid toe en mocht er meer vrijheid komen volgt nader bericht.

Het bestuur